Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je SYGLO s r.o. IČO 50 574 469 so sídlom Jána Šimka ul. 4/12, 03601 Martin (ďalej len: “správca”).2. Kontaktné […]

čítaj viac

Cookies pravidlá

V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách považujeme za potrebné jasne a presne Vás informovať o účele cookies a informáciách, ktoré sa ukladajú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón, …), ktoré pri Používaní Internetovej stránky využívate. Ak chcete naplno využiť funkcie a služby, ktoré ponúka Naša Internetová stránka, Vaše […]

čítaj viac