Preskúmať podľa

Reklamačný protokol

Vysvetlite, prečo by sa táto publikácia nemala zobrazovať na našej webovej stránke.
Ok, správa odoslaná.
Správa nebola odoslaná.

Vyhľadávanie

Názov prevádzky, mesta ...

Stratili ste sa?
Kliknite a vyberte svoje mesto alebo začnite vyhľadávať

Kategórie

regióny

0

Šarišská galéria v Prešove

správa

Nasleduj nás

Kontakt

Zľava pre držiteľov karty:

1+1 na vstup


Šarišská galéria bola založená r. 1956 ako Krajská galéria v Prešove, dnešné meno nesie od r. 1991. Patrí k najstarším regionálnym galériám na Slovensku.Výstavnú činnosť začala r. 1957. Pôvodne sídlila v budove bývalého evanjelického kolégia (národná kultúrna pamiatka) v severnej časti hlavného námestia.R. 1981 získala dva pamiatkovo chránené objekty, bývalé meštianske domy (pôvodne gotické s renesančnými a barokovými prestavbami) v mestskej pamiatkovej rezervácii, rekonštruované pre potreby galérie, v polovici 8O-tych rokov získala ďalšiu budovu v susedstve / Hlavná 49/, ktorá má po rekonštrukcii ponúkať stále expozície Umenie regiónu 15.-20. stor.

Svoj zbierkový fond budovala galéria od základu vlastným výskumom a zberom, najmä nákupmi. V súčasnosti vlastní vyše 4200 maliarskych diel, kresieb, sôch a grafík z 15. – 20. stor. Zameriava sa predovšetkým na severovýchodné Slovensko, ale vyhľadáva, získava a odborne spracúva aj tvorbu výtvarníkov z celého východného Slovenska, významných predstaviteľov moderného slovenského výtvarného umenia i osobností spojených s regiónom. Zo zbierky staršieho umenia sú pozoruhodné kolekcie ikon zo 16. – 18. stor. (najvzácnejšia je tempera na dreve zo 16. stor. Svätý Michal Archanjel), portrétov z 18. – 19. stor. (vrátane kolekcie diel portrétistu stredoeurópskeho významu Jána Rombauera) a kolekcia diel prešovských maliarov z prelomu 19. a 20. stor. a z 1. polovice dvadsiateho stor. (M. Kurth, E. Rákoši, J. Törok, J. Bendík). Bohatá je najmä zbierka umenia 2. polovice 20. stor. systematicky doplňovaná aj dielami súčasných umelcov.

Galéria rozvíja pestrú výstavnú a kultúrno-výchovnú činnosť. Na salónoch s medzinárodnou účasťou umožňuje zaujímavé stretnutia v spolupráci s domácimi i zahraničnými galériami a autormi. Od r. 1991 v Malej výstavnej sieni so samostatným vstupom prezentuje malé autorské kolekcie, aktuality z ateliérov a pod. V 9O-tych rokoch sprístupnila výstavný priestor “Suterén”.
V bývalej mestskej hradobnej priekope spolu s mestom realizuje tzv. Záhradu umenia – v súčasnosti je tu osadených 6 sôch, ktoré vznikli na 2 ročníkoch Medzinárodného sochárskeho sympózia.
Jej súčasným zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj a je galériou s krajskou pôsobnosťou – metodickým centrom pre galérie rôznych zriaďovateľov v PSK.

Ok, správa odoslaná.
Správa nebola odoslaná.

Prehľadávať mapu

Recenzie a komentáre

0

Zatiaľ nehodnotené.


Prečo nezaregistrujete svoje dojmy?
Buďte prvý, kto umožní ostatným ľuďom získať cielenú spätnú väzbu o tomto zozname.